A mozgóátlag használata

A statisztikai alapon végzett vizsgálatok képezik a technikai elemzések széles palettáján az egyik legnagyobb csoportot. Ezen módszerek legegyszerűbb fajtája a mozgóátlag, ami segítségével meghatározhatjuk az adott részvény/deviza árfolyamok és index értékek aktuális trendjét. Ugyanígy megállapíthatóak a vételi és eladási jelzések is. Gyakran használják fő tendenciák felismeréséhez.

A mozgóátlagolás

A mozgóátlag alapú trendszámítás lényege, a statisztikai elemzés szerint, hogy az idősor t-edik eleméhez úgy rendelünk hozzá trendértékeket, hogy átlagoljuk a t-edik elem környezetében lévő bizonyos elemeket. Ahogy ez a periódus megy előre, úgy a régebbi adatok kihullanak a mozgóátlagból és újabbak (frissebbek) kerülnek a helyükre.

A trend számításánál a t-edik elem előtt és utána álló elemet vesszük be a trendbe, tehát a környezetet 1-nek választjuk meg. Ez akkor ilyen módon fog történni:

Itt az ŷ a mozgóátlagot jelöli, y az árfolyam értékeket, a t pedig az adott periódust. Tehát három tagból álló átlagot számítunk minden egyes t elemre, és ezt 3 tagú mozgó átlagnak nevezünk.

Ebből az fog következni, hogy a mozgóátlagoknak van egy igen jelentős tulajdonsága, miszerint, hogy nem lehet minden egyes elemhez mozgóátlagot számítani, mert a megfigyelt idősor eleje és vége elvész.

A bemutatott formula a legegyszerűbb mozgóátlagú trendet határozza meg, és így a lehető legegyszerűbben simítja ki az idősort, míg a t mozgatásásval biztosítjuk, hogy az alaptendencia megmaradjon. Minél több taggal növeljük az alapszámítást, úgy fog rövidülni az adott trend, és a tendencia felismerése is nehezebbé fog válni.

A mozgóátlag az árak változásának hatására folyamatosan változni fog, de először mindig a részvény vagy az index értéke fog változni, és csak ezt követően a mozgóátlag értéke, tehát a mozgóátlag mindig utólag mutat valamit.

Fajtái

Három legismertebb fajtája van a mozgóátlagnak: egyszerű vagy aritmetikai, exponenciális és a súlyozott.

Ezen módszerek között a különbség a súlyozásban van, mert míg az egyszerű mozgóátlag minden egyes elemet egyforma súllyal vesz figyelembe, addig az exponenciális és a súlyozott a frissebb adatokat értékeli nagyobb hangsúllyal.

Egyszerű mozgóátlag (Moving Average-Simple Formula)

Az adatsor egyszerű számtani átlaga, ahol az egyszerű mozgóátlag késve követi az adott folyamatokat, így a trend változását is késve fogja jelezni. Ez a mozgóátlag minden adatot egyformán vesz figyelembe, így nem számol azzal, hogy a frissebb adatoknak nagyobb a jelentősége. Kevesebb nap megválasztása esetén érzékenyebben reagál a vizsgált változásokra.

Exponenciális mozgóátlag (Moving Average-Exponential Formula)

Ennél a mozgóátlagnál a frissebb adatot vesszük nagyobb hangsúllyal, és a számítása így alakul:

(Legutolsó ár*x%)+(előző napi mozgóátlag*(100-x%))

Súlyozott mozgóátlag (Moving Average-Weighted)

Ebben a számításban a régebbi adatokat kisebb, míg a frissebbeket nagyobb súllyal vesszük figyelembe, így az egyes adatokat és súlyokat szorozzuk meg, az értékeket összeadjuk, majd a súlyok összegével osztjuk. Az így kapott mozgóátlagok érzékenyebbek a frissebb adatokra, így jóval gyorsabban mutatja meg a trendfordulókat, mint az egyszerű mozgóátlag.

Vételi és eladási jelzések

Egy befektetőt természetesen mindig az érdekel a legjobban, hogy mikor mutat a mozgóátlag eladási vagy éppen vételi jelzést.

mozgóátlag

Árfolyam – mozgóátlag keresztezése

Amikor a mozgóátlagot alulról metszi az adott részvény, vagy deviza árfolyama, abban az esetben kapunk Long jelzést. Értelemszerűen, ha az árfolyam felülről fogja metszeni a mozgóátlagot, akkor Short jelzésként kell értelmeznünk. Minél hosszabb mozgóátlagot tör át az adott árfolyam, annál erőteljesebb a jelzés. A befektetők leggyakrabban a 20, 50 és 200-as periódusra vonatkozó egyszerű mozgóátlag beállítást figyelik.

mozgóátlag

Két mozgóátlag használata

Abban az esetben, ha két mozgóátlagot kombinálunk, az egyiket rövidebb, a másikat hosszabb időszakra számítva, sokkal gyorsabb jelzéseket kaphatunk, mint az előző esetben. Ha a kisebb alulról metszi a másikat és az adott árfolyam e fölött a pont fölött helyezkedik el, akkor lesz érdemes Long-ot nyitni. A másik esetben, ahol a kisebb fentről metszi a hosszabbat, és az árfolyam ez alatt helyezkedik el, ott érdemes Short-ot nyitni. A jelzések erősebbek, ha a két mozgóátlag a metszéspont után ugyanabban az irányban halad majd tovább.

A periódus megválasztása

Megválasztani a helyes periódus számot sem a legegyszerűbb dolog. A kérdés mindig az, hogy mekkora trendet szeretnénk megjátszani. A nagyobb trendek vizsgálatához, természetesen nagyobb periódus számot kell választanunk, ellenkező esetben, pedig pont fordítva. Egy túl hosszú mozgóátlag periódus megválasztása teljesen kisimítja az idősort, így ennek a választása nem vezet sikerre. Azonban egy túl rövidre választott, szintén nem vezethet sikerre, mert minden apró változást jelezni fog, így képtelen lesz meghatározni az adott trendet.

A helyes értékek megválasztása általában ilyen intervallumok között alakul:

rövid táv: 5-15 periódus

középtáv: 20-60 periódus

hosszútáv: 100-200 periódus

Kiegészítés

A mozgóátlagokat főleg kiegészítő eszközként ajánlatos alkalmazni, más elemzési technikákkal egyidejűleg.

tőzsde árfolyamok

Ezek a cikkek is érdekelhetik még:

NAGAmarkets

A NAGAmarkets LTD a Naga Group német cégcsoport egyik vállalata. A cégcsoport a Német tőzsdén jegyzett cég, tehát egy tőkeerős és stabil háttérrel rendelkezik. A NAGAmarkets LTD a Ciprusi Tőzsdefelügyeletnél (CySec) bejegyzett cég, tehát EU szabályozott vállalatról van szó, ráadásul ...

Derivatív ügyletek

A derivatív ügyletek, vagy származtatott ügylet során olyan pénzügyi termékbe fektetünk, amely egy mögöttes tőzsdei termék, vagy termékcsoport árfolyamát követi, vagy abból van származtatva. Maga a derivát egy olyan szerződés, amely két vagy több fél … Olvass tovább

Gyémántkereskedelem

A gyémántkereskedelem A gyémánt olyan évszázadok óta fejlődő piacot tudhat maga mögött, amelyhez hasonlóra nincs példa a piaci történelemben. Gyakorlatilag semmi sem állja értéknövekedésének az útját, virágzik a kereskedelme, és értéke egyre csak növekszik. A … Olvass tovább

Bináris opció Alapjai

 Bináris kereskedés Az utóbbi években végre Magyarországon is megjelent a külföldön már régóta a kereskedők körében nagyon divatosnak számító bináris kereskedés. Több szempontból is egyszerűbb és nagyobb potenciális hozamot rejtő tőzsdei kereskedést tesz lehetővé, mint … Olvass tovább